Rody

11. srpna 2014 v 0:51

Každý z nás niekam patrí, nikto nie je bez identity. A tak, ako má každý svoje meno, má aj svoju určitú históriu. S históriou sa potom spájajú RODY. Zoznam rodov, členov rodín, aj tých, ktorý ešte nemajú vytvorený profil a nevlastní ich žiaden hráč. Čistokrvné rody sú len výnimočným a zriedkavým prípadom, keďže väčšina rodov má v rodokmeni aspoň jedného mukla. V tomto zozname môžete taktiež nájsť postavy, ako je už spomenuté, ktoré nemajú svoj vlastný profil ani hráča a ak si neviete rady, kto by mala byť vaša budúca postava, môžete sa takýmto spôsobom pridať do jedného z už existujúcich "rodov". Ak ale chcete svoj vlastný rod, nik vám v tom nebráni.

Rody sú uvedené podľa abecedy, pre lepší prehľad: "CTRL+F"

A M R O S E
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Chrysten Amrose (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: sestry Elina Amrose (7 rokov) a Melinda Amrose (7 rokov)
História: --

A N G E L O
Pôvod: neznámy
Status: neznámy
Členovia rodu: Aurelius Michaelo Mariano Rafaelo Angelo (11 rokov, nováčik)
Voľné postavy: --
História: --

B A R N E Y
Pôvod: francúzsky
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Michaele De la Barney (13 rokov, študentka), Charlotte De la Barney (16 rokov, študentka)
Voľné postavy: Gabriel Daniel De la Barney (10 rokov), Luccrecia De la Barney (26 rokov, majiteľka malej krčmy v Rokville), Theodor De la Barney (15 rokov, študent)
História: Kroniky sa tiahnu až do dávnej minulosti. Prvé zmienky (ktoré sú zachované) sa tiahnu až do roku 1258 vo Francúzsku, Avignone. Rod De la Barney, ako už prezrádza aj De la, bol vždy šľachtický. Hoc jeho minulosť bola krutá a krvavá. Najskôr, ako šľachtici, museli obraňovať svoje územie. Keďže rod bol čarodejnický, veľké problémy s tým nemali, hoc padlo veľa ich členov. Neskôr, v 16 a 17. storočí, počas honu na čarodejnice, rod utíchol. Ľudia im podpálili kaštiele, príbytky a veľa členov rodu zomrelo. Každý z kresťanov určite pozná čas, kedy na čele cirkvi stáli traja pápeži. Ten Francúzsky so sídlom v Avignone, nebol práve najlepší. Už len tým, že nebol priamo poverený a tým, že bol čarodejnik. Áno, bol to jeden z rodu Barneyovcov. Aj po tejto kauze nastala dlhá odmlka. No, hovorí sa, že burina nevyhynie, aj Barneyovci žijú stále. Síce preriedene, no žijú. Momentálne meno De la Barney nosia dve rodiny. Jedna, v ktorej majú dve dievčatá v Bifľomore, chlapca stále nezaradeného a druhá rodina s jediným synom. Či sa bude rod odvíjať ďalej, to je otázne...

B R A D L E Y (Flynn)
Pôvod: írsky
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Jade Bradley (12 rokov, študentka), Shaw Jenkins (16 rokov, študent)
Voľné postavy: bratranec Jade a brat Shawa - Alistair Jenkins (16 rokov, študent)
História: --

D A W N
Pôvod: neznámy
Status: neznámy
Členovia rodu: Serena Hazel Dawn (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: --
História: --

D A Y F E R
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Anessa Dayfer (34 rokov, profesorka)
Voľné postavy: sestra Enisse Dayfer (28 rokov, kvalifikavaná)
História: --

E V A N S
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Nick Evans (12 rokov, študent)
Voľné postavy: 2 starší bratia (13 rokov a viac, pravdepodobne študenti)
História: --

F A R L O W
Pôvod: anglický
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Skylien Farlow (11 rokov, študentka)
Voľné postavy: --
História:--

G O L D W I N
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Elesia Lauren Goldwin (23 rokov, profesorka)
Voľné postavy: 2 starší súrodenci (24 rokov a viac)
História: --

G R A C E
Pôvod: anglo-francúzsky
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Jace Christian Michael Grace (12 rokov, študent), Nathali Chaerlotte Grace (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: Persephone Isis Jones (14 rokov, sestřenka z matčiny strany, studentka Krásnohůlek), Danae Annalise Jones (17 rokov, sestřenka z matčiny strany, studuje v Kruvalu), Quinn Bianca Rachel Dessiere (12 rokov, sestřenka z otcovy strany, studentka Bradavic), Jonathan Narcis Dessiere (12 rokov, bratr Quinn, student Bradavic)
História: V Anglii asi v polovině 19. století se do významné kouzelnické rodiny narodila dcera. Pojmenovsli ji Eliza. Čili Elizaarry-Anne Jonesová. Jejich rodina byla čistě kouzelnická, a tak malé dceři vštěpovali odnepaměti nenávust k mudlům. Její matka se stejně jako její otec a zbytek rodiny chovali velice chladně, což se na dívce promítlo. Od mala jí rodina vštěpovala kouzla a když jí přišel dopis z Rokfortu, z Čarodějnické školy, měli vyhráno. Dcerka se dostala do zmijozelu a byla stejně zlá jako její rodiče. Když se po škole odjela věnovat studiu mudlů jež nenáviděla a právě proto o této nenávusti chtěla napsat knihu, potřebovala pro ni materiál. A tak v zlondýně pozorovala mudly a jejich příšerné zvyky a schodou okolností se do jednoho z nich zamilovala. Samo o sobě bylo divné to, že byla schopna lásky. A tak ji celá její rodina zavrhla. Nic méně ona si onoho mudlu vzala a jmenoval se Thomas William Grace. Přijala jeho přijímení a měla s ním dvojčata. Jace a Nathali. Nakonec se ukázalo, že otec ačkoliv byl mudlovského původu byl také kouzelník. Ale oba rodiče byli ke svým dětem příliš chladní, a tak není divu, že k nim neměli dobrý vztah. Jejich otec byl poněk konzervativnější, než matka nenávidějící mudly. Děti byli však chytré a udělali si vlastní názor. Ačkoliv některé vlastnosti rodičů jim upřít nemůžete. Když Nathali a Jace dostali dopis s Rokfortské školy byli už zcela připraveni kouzelnickým soukromým učitelem a oba rodiče na ně byli pyšní. Doufali, že se obě děti dostanou do zmijozelu, ale nevyplnilo se. Tento rod má jisté příbuzenské vztahy s rody Jones, Dessiere, Lavesque a Perilian.

G R E E N E (Lavesque)
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: William Jasper Greene (21 rokov, profesor)
Voľné postavy: --
História: --

H A R R I S O N
Pôvod: neznámy
Status: muklovský
Členovia rodu: Leah Harrison (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: brat William Harrison (12 rokov)
História: --

H I L T R A D
Pôvod: talianský
Status: muklovský
Členovia rodu: Marco Hiltrad (13 rokov, študent)
Voľné postavy: sestra Sofia (20 rokov, mukel), bratia Filip (10 rokov) a Heday (10 rokov)
História: História rodu Hiltrad nezachádza do veľmi dávnej minulosti. No má zaujímavé začiatky. Muklovia Matteo a Elena sa spoznali na pohrebe malého dievčatka menom Daniela, ktorá nešťastne spadla zo strechy, keď sa s kamarátmi hrali na skrývačky. Danielabola Elenina sesternica a preto z toho bola smutná a väčšinou chodila do krčmy, ktorú vlastnil práve Matteo. Spoznávali sa časom a nakoniec si povedali, že to skúsia. Vzali sa potajme ale Elena si musela nechať meno a tak sa Matteo premenoval. Mali dcéru, ktorej dali meno Daniela podľa dievčatka, vďaka ktorému sa spoznali. Tá odišla od rodičov v skorom veku a našla si manžela Filipa. Ten bol čarodejník, no Daniela o tom nevedela. Mali 4 deti. Sofiu, Marca, a dvojičky Filipa a Hedaya. Daniela pri pôrode dvojičiek zomrela. A tak otec vychovával 3 deti, keďže Sofia sa o seba už vedela postarať. Sofia sa presťahovala za priateľom neznámo kam. Marco odišiel na Rokfort a tak otcovi ostali na krku len dvojičky.

J A C K S M I T H
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Diana Jacksmith (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: brat Jonathan (12 rokov)
História: --

L E E V R I N
Pôvod: anglický
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Shelby Leevrin (30 rokov, riaditeľka Rokfortu)
Voľné postavy: --
História: --

M A R I N E
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Laris Marine (25 rokov, profesorka)
Voľné postavy: --
História: --

M A R V E R
Pôvod: anglický
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Iris Marver (30 rokov, inšpektorka)
Voľné postavy: --
História: --

N A I R
Pôvod: neznámy
Status:zmiešaný
Členovia rodu: Katy Nair (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: --
História: --

N O I R E
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Lucy Noire (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: --
História: --

O S U R O
Pôvod: japonský
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Ariana Suri Osuro (11 rokov, nováčik)
Voľné postavy: --
História: --

S O R E N
Pôvod: talinský
Status: čistokrvný (s pár muklami v rodokmeni)
Členovia rodu: Nia Soren (12 rokov, študentka), Weilee Soren (14 rokov, študentka)
Voľné postavy: Derek (4 roky), William (11 rokov), Denis (11 rokov), Emily (10 rokov)
História: V Kronike sa uvádza, že je rod Sorenovcov, dosť starý. Ako prvý záznam tohoto rodu, bol o Sally Sorenovej, ktorá žila v roku 678 n. l.. Nikto nevie kto to bol, bola sirota, ktorá sa jednoducho zjavila v dedinke a do starosti si ju vzali Cassandra a Henry Pattereu, teraz už vyhynutý čarodejnícky rod, ktorý podľahol dračím osýpkam. Sally Sorenová, vyrastala ako čarodejnica, ďalej od muklov. Keď sa raz rozhodla vybrať sa preč a prežiť svôj život inde. Usadila sa v Ríme. Tam sa zamilovala do istého muža. Jeho meno bolo Octavius Marius Fulot, bol to alchymista a samozrejme že čarpdejník. Spolu mali syna, ktorý dostal priezvisko po matke, lebo otec zomrel vo vojne. V Taliansku rodina žila aj cez 500 rokov. Kde sa miešala krv s rôznymy čarodejnickími rodmi ako boli alebo sú Bonesovci, Farleyovci, Fulotovci, Abottovci.. Roku 1267 sa rodina presťahovala do Anglicka, do mesta Reading, neskôr o také tri storočia do Londýna. Teraz sú najznamejšie rodiny: Jonathana, James a Laurey Sorenovcov, súrodencov a detí Elisabeth a Thomasa Sorenovcov, ktorý sú už mŕtvy. Jonathan sa oženil s Elizou Charster, polokrvná, s ktorou má dve deti, Nia (11) a Derek (3). James sa oženil s Lucy Deinel, mukel, s ktorou má tri deti, synov Williama (10) a Denisa (10) a dcéru Emily (9). Laurey Sorenová, žije sama, ale adoptovala si dievča, dcéru, menom Hunter (5). O ostatných čleonch rodiny sa už nevie, až na Zafiru Sorenovú (98) , tetu, z tretieho či štvrtého lakťa, ktorá zostala nažívať v Taliansku.

S U T T O N
Pôvod: anglický
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Skerry Athi Sutton (29 rokov, profesor)
Voľné postavy: --
História: Hitorie tohoto rodu není nějak dlouhá, ani střední. Je úplně maličká. Začala teprve když se jeho rodina vzala. Oba nechtěli mít své miulé přijmení, tak bojovali o to aby měly nové příjmení. Tak že, v tom to rody jsou zatím jen on a jeho dva rodiče, Anna a Calvin. Skerry, až najde tu pravou, má určitě v plánu rozříšit svůj rod.

T A L A I T H
Pôvod: grécky
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Dionne Talaith (13 rokov, študentka)
Voľné postavy: brat Leon (2 rok)
História: História tohto rodu nezasahuje až do dávnych rokov. Iba niekoľko desaťročí naspäť. Všetko sa to začalo, keď sa dvaja napoly čarodejníci vzali. Snažili sa mať čo najviac potomkov no nemohli. Čarodejnica menom Dione nemohla mať deti. S manželom Baltasarom to skúšali no nepodarilo sa. No raz sa im to aj tak podarilo. Narodil sa im úplne zdravý syn Nikias. Ten si tiež našiel polo-čarodejnicu Taru a vzali sa. Oni mali 4 deti - 2 dcéry a 2 synov. Dcéry sa vydali a odišli od rodiny za hranice Grécka. Nechceli však iné priezvisko tak si svoje nechali. Jeden zo synov si našiel manželku a mali nemanželské dieťa. Druhý syn si nikoho nenašiel a preto ostal aj so svojimi rodičmi na území. O pár rokov neskôr sa jedna zo sestier prisťahovala naspäť na žiadosť jej matky, ktorá sa dozvedela že čaká dieťa. Tara bola veľmi rada, keďže sa jej dcére narodila dcérka. Dali jej meno -Dionne- po jej pra-babke, ktorá sa volala Dion. Neskôr, keď bola Dionne väčšia narodila sa jej sestra, ktorú nakoniec otec nechtiac zabil. Jej rodičia sa zmierili a sľúbili si, že doma budú čarovať iba v nevyhnutných prípadoch. Keď Dionne odišla na Rokfort, narodil sa jej krásny braček Leon, ktorý má teraz už pomaly 1 rok.

W A Y N E
Pôvod: anglický
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Shelley Wayne (27 rokov, profesorka)
Voľné postavy: sestra Catherine (19 rokov, kvalifikovaná)
História: --

W H I T E
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Rosemary White (12 rokov, študentka), Francessa White (12 rokov, študentka)
Voľné postavy: --
História: --

W I N D S O R
Pôvod: anglický
Status: neznámy
Členovia rodu: Aaron Jay Windsor (12 rokov, študent)
Voľné postavy: brat William a sestra ?? (13 rokov a viac, pravdepodobne študenti), brat ?? a sestra ?? (0-11 rokov)
História: --

X A V I E R
Pôvod: neznámy
Status: zmiešaný
Členovia rodu: Victoria Xavier (13 rokov, študentka)
Voľné postavy: --
História: --

Z E E G E R
Pôvod:anglický
Status: muklovský
Členovia rodu: Adelaide Zeeger (11 rokov, študentka)
Voľné postavy: brat Michael (11 rokov)
História: Toto není nijak známý a dlouhotrvající rod, vlastně pokud by jste hledali prvního nositele, museli bychom se vrátit tak jenom o sto let zpět do minulosti, což není moc. Samozřejmě, byl to mudla, stejně jako všichni členové rodu, ovšem až na Adele a jejího bratra. Adele jako první přišel dopis z Bradaic, ale kdo ví, třeba i ostatní členové od teď budou mít čarodějné nadání.

POZOR!! Plánujeme pár zásadných zmien! Od tejto chvíle pribudne pár bodov do registrácie, ktoré budú "protiopatrením", aby sme tu nemali čistokrvného každého druhého čarodejníka. Plus pridali sme článok k registrácii, ktorý by si mali prečítať tak nový študenti, ako aj tí, ktorí tu už profil majú.

Tí, ktorí si chcú doplniť informácie ohľadom rodov, vyplnia TENTO formulár. Plus, od tejto chvíle budú všetky vaše registrácie kontrolované a neschválené profily budete musieť prepisovať. Nechystáme čistku, ale minimálne opravu zlých profilov! Chceme mať aspoň trochu kvalitnú RPG hru, tak to prosím všetci AKCEPTUJTE!

Váš After War Admin Team :)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
~
.