Školský poriadok

22. července 2014 v 23:10
1. Za študenta je považovaný ten, kto po dovŕšení jedenásteho roku života dostane pozvanie do Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. Týmto pozaním je študent uznaný za študenta Rokfortu a platia pre neho všetky pravidlá - školský poriadok.

2. Každý študent je povinný si zabezpečiť povinnú rovnošatu, školské potreby a pomôcky, povinnú školskú literatúru a to ešte pred začatím školského roka. Zoznam nájdete na TOMTO odkaze. Školský rok sa začína nástupom na Rokfortský expres na stanici King´s Cross na nástupišti 9 a 3/4.

3. Študenti prvého ročníka sú po príchode do Rokfortu zaradení do jeden zo štyroch fakúlt: Chrabromil, Slizolin, Bystrohlav a Bifľomor. O ich zaradení rozhoduje triediaci klobúk.

4. Celoročná súťaž medzi fakultami - Súťaž o Školský pohár sa začína v prvý deň školského roka a končí sa tesne pred vyhlásením jej výsledkov - v posledný deň školského roka. Body zbierajú jednotlivci pre fakultu. Body smú pridávať a odoberať všetci členovia profesorského zboru.

5. Štúdium na Rokfortskej strednej škole čarodejníckej trvá sedem rokov. Študenti vylúčení z Rokfortu majú doživotne zákaz čarovať alebo inak používať mágiu.

6. Študentom je počas štúdia a počas školského roka zakázané: Navštevovať alebo inak zasahovať do priestorov Zakázaného lesa, smie sa len v sprievode kvalifikovane určenej osoby, Vchádzať do pravej chodby na treťom poschodí za žiadnych okolností.

7. Vstup do jednotlivých klubovní a spální je cez určité vchody, rozličné pre každú fakultu. Vchody sú zabezpečené heslami, ktorých zmeny musia členovia fakúlt sledovať.

8. Počas hodín lietania smie žiak 1. ročníka lietať len v prítomnosti preofesora alebo inej profesorom poverenej osoby. Študenti prvého ročníka sa nemôžu zapojiť do metlobalového týmu, to môžu len študenti druhého a vyššých ročníkov.

9. Knihy obsahujúce zmienky o Čiernej mágii alebo knihy zamerané práve na tento druh mágie sa zakazujú. Nachádzajú sa v zakázanej časti knižnice, čítať ich môžu len študenti so súhlasom profesora.

10. Počas Vianočných prázdnin je možnosť ostať v priestoroch Rokfortskej strednej školy čarodejníckej, ale aj to iba na zaklade včas podanej žiadosti.

11. Čo sa týka komunikácie medzi študentmi a osobami mimo Rokfortu, na to sú určené sovy, ktoré si žiak zakúpi ešte pred začiatkom školského roka.
 


Aktuální články

Reklama
~
.